Header image  

Åsbakkan 1, 7334 Storås
 
 
 

Autorisasjoner

2018 DSB Sertifisering som Norsk Elektriker
2015 DSB Sertifisering som Norsk Elektroinstallatør
2006 Sertifisering som Svensk Elinstallatör
1981 Fagbrev som Norsk Elektrisitetsverksmontør 

 
    © MMXVI Alf Inge Myrås Enkeltpersonforetak   Organisasjonsnr 915 899 765